GLOSSARIO


Famiglia nucleare
Definizione

Coniuge e figli minorenni all’interno di una famiglia.

Fonte

Nono considerando della Direttiva 2003/86/CE (Direttiva sul ricongiungimento familiare).

Termini correlati

Costituzione di una famiglia Familiare Ricongiungimento familiare

Nota

Questa definizione si riferisce specificamente al contesto del ricongiungimento familiare.

Altre traduzioni
 • BG
  семейно ядро
 • CS
  nukleární rodina / rodina v užším slova smyslu
 • DE
  Kernfamilie
 • EL
  πυρηνική οικογένεια
 • EN
  nuclear family
 • ES
  familia nuclear
 • ET
  tuumikperekond
 • FI
  ydinperhe
 • FR
  famille nucléaire
 • GA
  teaghlach núicléach
 • HU
  családmag / szűkebb család
 • IT
  famiglia nucleare
 • LT
  branduolinė šeima
 • LV
  nukleārā ģimene
 • MT
  Familja nukleari
 • NL
  kerngezin
 • PL
  rodzina nuklearna
 • PT
  núcleo familiar
 • RO
  familie nucleară
 • SK
  užšia rodina
 • SL
  osnovna (nuklearna) družina
 • SV
  kärnfamilj
 • NO
  kjernefamilie