GLOSSARIO


Stato membro ospitante
Definizione

Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il suo diritto di libera circolazione e di soggiorno.

Fonte

Articolo 2(3) della Direttiva 2004/38/CE (Direttiva sulla libera circolazione).

Altre traduzioni
 • BG
  приемаща държава членка
 • CS
  hostitelský členský stát
 • DE
  Aufnahmemitgliedstaat
 • EL
  κράτος μέλος υποδοχής
 • EN
  host Member State
 • ES
  Estado Miembro de acogida
 • ET
  vastuvõttev liikmesriik
 • FI
  vastaanottava jäsenvaltio
 • FR
  État membre d’accueil
 • GA
  ballstát aíochta
 • HU
  befogadó tagállam
 • IT
  Stato membro ospitante
 • LT
  priimančioji valstybė narė
 • LV
  uzņēmējdalībvalsts
 • MT
  Stat Membru Ospitanti
 • NL
  gastlidstaat
 • PL
  przyjmujące państwo członkowskie
 • PT
  Estado Membro de acolhimento
 • RO
  Stat Membu gazdă
 • SK
  hostiteľský členský štát / prijímajúci členský štát
 • SL
  gostujoča država članica
 • SV
  mottagande medlemsstat
 • NO
  vertsmedlemsland